پرشر وسل محفظه ای برای قرار گرفتن ممبرین در دستگاه تصفیه آب است . در صنایع سیستم ، اولترافیلتراسیون ، نانوفیلتراسیون ، نمک زدایی ، اسمز معکوس پرشر وسل کاربرد مهم و وسیعی دارد.
پرشر وسل ها در جنس پوسته، ورودی و خروجی خوراک، محدوده عملکرد دمایی، محدوده عملکرد فشاری، محدوده عملکرد (pH) و اندازه مختلف و محل قرارگیری پورت های ورودی و خروجی تفاوت هایی دارند.
پرشر وسل ها همگی سطح داخلی صافی دارند که برای آب بندی بهتر ممبرین در دستگاه تصفیه آب تعبیه شدند و باعث سهولت جابجایی آن درون وسل میشوند. پوسته پرشر وسل از جنس کامپوزیت اپوکسی تقویت شده است با الیاف شیشه (FRP)، ورودی خوراک از کنار( Side Entry ) ویا از انتها ( End Entry ) ، خوراک و پساب و اندازه مختلف پورت های ورودی و خروجی آب تصفیه شده دارای استاندارد های جهانی می باشند.
سایز پرشروسل ها از 4اینچ تا 8 اینچ است.
محل قرار گیری پورت پرشر وسل ها به دو صورت زیر است:
(side port) پرشر وسل ساید پورت
(end port) پرشر وسل اند پورت

نویسنده : برفاب برفاب ، تاریخ : چهاردهم دی 1395 ، ساعت : 12:33