بیش از 90 درصد معادن پتاس در کانادا ، بلاروس و روسیه قرار دارد و برای تامین پتاس مورد نیاز گیاه این عنصر یکی از ترکیبهای سولفات پتاسیم و یا کلرور پتاسیم خواهد بود . در هنگام تهیه و خرید کود سولفات پتاسیم باید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد .

کود سولفات پتاسیم خالص باید 52 درصد K2O و 18 درصد گوگرد داشته باشد . هر چه کود سولفات پتاسیم شما ناخالصی بیشتری داشته باشد ، این اعداد کمتر خواهد بود و البته نکته مهم این است که این ناخالصی مربوط به چه عناصری می باشد چون برخی از عناصر میزان جذب پتاسیم را کاهش میدهد .

در کود سولفات پتاسیم میزان پتاسیم 42 درصد از کل و در کلرور پتاسیم این میزان 50 درصد از کل خواهد بود. به طور کلی کود کلرور پتاسیم از کود سولفات پتاسیم ارزانتر می باشد اما به علت شوری خاک ایران ، کود سولفات پتاسیم بیشتر توصیه می شود .

عنصر پتاسیم در کود سولفات پتاسیم جزء عناصر ماکرو یا همان عناصر پرمصرف می باشد که بیشترین نقش را در تولید گل و میوه و افزایش مقاومت گیاه دارد . به طور کلی کود سولفات پتاسیم عمومی ترین کود حاوی عنصر پتاسیم است که در زراعت مصرف می شود.

گیاهانی که مبتلا به کمبود کود سولفات پتاسیم هستند عموما گیاهانی ضعیف ، کوتاه و کوچک هستند . رشد ساقه اصلی و شاخه ها در این گیاهان متوقف گشته و فاصله میان گره ها کوتاه می شود و در صورت شدت کمبود پتاسیم ، شاخه های گیاه از انتها شروع به خشک شدن می کنند .

 

کود سولفات پتاسیم

 

نویسنده : برفاب برفاب ، تاریخ : سیزدهم آبان 1395 ، ساعت : 11:06