ساخت دستگاه آب شیرین کن و دستگاه تصفیه آب ، اصول و استانداردهایی دارد که با رعایت کردین این استانداردها ، دستگاه آب شیرین کن تولید شده می تواند کارایی و عملکرد بسیار مطلوبی داشته باشد .
یکی از اصول مهم و ابتدایی در طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن ، طراحی بخش پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب به منظور رفع کدورت آب می باشد .
همچنین نوع پمپی که فشار آب ورودی دستگاه تصفیه آب را تامین میکند بسیار مهم است .
در دستگاه آب شیرین کن استاندارد ، فشار کاری اولیه و نهایی دستگاه باید هماهنگ باشد . این موضوع به طول عمر پمپ کمک می کند .
همچنین در ساخت دستگاه آب شیرین کن و دستگاه تصفیه آب جنس پمپ و اتصالات به لحاظ مقاومت آلیاژ در برابر خوردگی از اهمیت بالایی رخوردار است .
به هنگام استفاده از دستگاه تصفیه آب نیز ، محل استقرار و جانمایی دستگاه بسیار مهم است .
حجم آب شیرین مورد نیاز کاربر در انتخاب دستگاه آب شیرین کن نیز حائز اهمیت است . همچنین میزان آلودگی و کدورت آب که برای آگاهی از این موضوع نیاز به آنالیز اب توسط آزمایشگاه های معتبر می باشد .

 


نویسنده : برفاب برفاب ، تاریخ : دوم آذر 1395 ، ساعت : 04:04