یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق موجود در آب فیلتراسیوندانه‌ای میباشد که قدمتی طولانی دارد.
فیلتر شنی از نوع فیلتراسیون دانه‌ای است و به شکل مخزن استوانه‌ای است که تحت فشار بستری از ماسه (شن سیلیسی و یا آنتراسیت) و شن دانه‌بندی شده می‌باشد که با صاف نمودن (فیلتراسیون) فیزیکی آب باعث میشود تا ذرات معلق موجود در آن نظیر رنگ ، گل، پلانکتون ، مواد آلی ، باکتری‌ها و ذرات حاصل حذف شوند. بدنه این فیلترها، از جنس فولاد است و بر اساس استانداردهای معتبر ساخته شده که دو دریچه بازدید را دارا بوده و کلیه سطوح مجاور با آب در داخل مخزن دستگاه با دو لایه رنگ اپوکسی و برای جلوگیری از خوردگی و تمامیه سطوح بیرونی دستگاه با رنگ روغنی پوشش دارده شده زیرا در مجاورت هوا قرار دارند. در این فیلترها فشار استاندارد که بین 7-3 اتمسفر است وجود دارد. چنانچه فشار بیش از این مقدار باشد پدیده شیارسازی ایجاد می‌شود.
فیلتر شنی به دو صورت عمودی و افقی ساخته می‌شوند. ارتفاع فیلترهای عمودی استاندارد بین 7/0 الی 5/1 و قطر این فیلترها از حدود 5/0 تا 3 متر است.فیلترهای عمودی نبست به افقی ارجحیت دارند زیرا در راستای ارتفاع آنها عمل تصفیه انجام میشود. در فیلترهای عمودی و افقی آب حاصل از شستشو و آب ورودی از طریق شبکه نازل در پایین و بالا دستگاه جمع آوری ویا تقسیم می‌گردد.
آب از قسمت پایینی ستون وارد شده و پس از عبور از بستر فیلتر شنی، شن دانه‌بندی شده با خلوص 98% و یک صفحه مشبک با 50 تا 70 عدد پستانک در هر متر مربع که جهت آبکشی و جلوگیری از خروج ذرات شن از دستگاه تشکیل شده است، از قسمت تحتانی خارج می‌گردد.
ذرات شنی که بصورت طبقاتی و دانه‌بندی شده برروی صفحه مشبک قرار میگیرند بر حسب اندازه ذرات معلق در آب تعیین می ‌شوند. ترتیب قرارگیری اندازه این ذرات به ترتیب از درشت به ریز است به این صورت است که از سمت بالای بستر به سمت پایین بستر قرار میگیرند.
هرچه ضخامت بستر فیلتر بیشتر باشد، راندمان حذف مواد معلق در آن نیز بیشتر و راندمان حذف بالا خواهد رفت . فیلتر شنی در عمل ضخامتشان بین محدوده 150-70 سانتیمتر قرار داد. بر اساس فشار روی بستر و قطر ذرات بستر دانه‌ای ، به ازای هر مترمربع از سطح بستر 20-5 مترمکعب آب را در هر ساعت می‌توان تصفیه نمود.
در دوره تصفیه، ذرات موجود در آب در بستر فیلتراسیون رسوب میکنند و بتدریج فرج و خلل بستر را پر می‌کنند.
بدین ترتیب با گذشت زمان معینی از شروع بهره برداری بر حسب میزان مواد معلق آب ورودی و کدورت، افت فشار تدریجا افزایش می یابد.
زمانیکه افت فشار دو سر فیلتر شنی در حدود 8/0- 6/0 بار ثبت گردد، وقت آن رسیده است که فیلتر با ورود جریان آب به صورت معکوس (Back Wash) بسترها مورد شستشو قرار بگیرند و از حالت سرویس خارج شوند. مدت زمانی که برای شستشو صرف میشود بسته به میزان کدورت آب ورودی دارد.
اگر این فیلتر شنی درست طراحی شوند ذرات تا 10 میکرون را میتوانند حذف نمایند و همچنین اگر مواد منعقد کننده به به آب ورودی تزریق شود حذف ذرات تا 2-1 میکرون نیز امکان‌پذیر خواهد بود. معمولا بازده این سیستم ها حذف 50 تا 60 درصد از مواد کلوئیدی با اندازه 15-10 میکرون است.آب ورودی که به سیستم پیش تصفیه RO وارد میشود باید کدورتی کمتر از 10NTU داشته باشد. اگر کدورت بالای 10NTU دوره Backwash این سیستم ها برای بدست آوردن آب با کیفیت مناسب و قابل قبول باشد بسیار کم خواهد بود.


نویسنده : برفاب برفاب ، تاریخ : ششم دی 1395 ، ساعت : 12:21