گوگرد معدنی بصورت کلوخه و تولید شده به صورت پودری با مش ۵۰
آنالیز گوگرد معدنی شامل خلوص %۳۵- ۳۰ است.
گوگرد معدنی در موارد زیر مصرف میشود:
گوگرد معدنی در تهیه کود کشاورزی مصرف دارد.
گوگرد معدنی چون شامل خاصیت قارچ کشی میباشد، خاک را ضد عفونی می کند.
از گوگرد معدنی برای زمین کشاورزی و خاک برای پائین آوردن پی هاش ( PH ) خاکهای قلیایی استفاده میشود.
خاک به عنوان محیطی منحصر به فرد و نیز بستر اصلی کشت گیاه برای انواع حیات محسوب می شود. از یک سو کمبود مواد آلی و از سوی دیگر آهکی و قلیائی بودن اراضی کشاورزی باعث به وجود آمدن افت پتانسیل در تولید محصولات کشاورزی ، کاهش سطح حاصل خیزی خاک های زراعی و بحران های زیست محیطی و انواع ناهنجاری ها می شود. با توجه به اثرات مفید گوگرد معدنی و نقش بسزایی که در طبیعت دارد، استفاده از این محصول به عنوان کود و سموم برای از بین بردن ناهنجاری های خاک مهم است.
گوگرد چهارمین عنصر پر مصرف بعد از ازت، فسفر، پتاس، برای گیاهان به شمار می رود.
به توصیه کارشناسان و با توجه به اثرات مفید گوگرد معدنی در از بین بردن سفیدک مو (انگور) و استفاده برای حفظ نباتات و از بین بردن کرم سفید ریشه و حشرات موذی استفاده از گوگرد معدنی ضروری می باشد. علاوه بر این مصرف گوگرد باعث کاهش (پ هاش) خاک شده و این امر باعث میشود که گیاه آسان تر به عناصر ذخیره شده در خاک دسترسی پیدا کند.


نویسنده : برفاب برفاب ، تاریخ : هفتم دی 1395 ، ساعت : 01:50