فیلتر نخی از تابیدن یکسری الیاف نخی ساخته شده که حول یک استوانه تابیده شده است و شامل منافذی به قطر 5 میکرون است و در جهت حذف ناخالصی های معلق بزرگتر از 5 میکرون مانند گل و لای ، شن و ماسه ، زنگ آب ، لجن و شن و ماسه.
از فیلتر نخی میتوان بعنوان فیلتر اول دستگاه تصفیه اب استفاده میشود و یا بعنوان فیلتری جهت پیش تصفیه دستگاه های دقیقتر. زمان تعویض فیلتر نخی به اشباع کامل فیلتر از ناخالصی ها وابسته است و زمانی که فیلتر به رنگ قهوه ایی تیره دربیاید .
از فیلتر نخی برای تمامی مصرفهای خانگی ، صنعتی و نیمه صنعتی اشتفاده میشود.

* فیلتر نخی تابیده براساس سایز بندی های زیر میباشد :

سایز روزنه های فیلتر نخی براساس ۵, ۱۰, ۲۵, ۵۰, ۷۵, ۱۰۰ micron میکرون است.
• جنس فیلتر نخی PP fiber , نخ پنبه میباشد.
• طول فیلتر نخی شامل ۱۰”, ۲۰”, ۳۰”, ۴۰” اینچ است.
• قطر داخلی فیلتر نخی ۲۸ میلیمتر است.


نویسنده : برفاب برفاب ، تاریخ : چهاردهم دی 1395 ، ساعت : 12:43